Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko

SAMODZIELNY REFERENT/SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

 

Opis stanowiska:

 • wstępna weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej, w tym kontrola formalna i rachunkowa oraz przekazywanie jej do właściwej komórki merytorycznej,
 • kontrola terminowości spływu dokumentów księgowych po opisie i akceptacji merytorycznej,
 • wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu księgowego,
 • dodawanie kontrahentów do systemu księgowego,
 • wprowadzanie przelewów do systemu bankowości elektronicznej,
 • nadzór nad terminowością i prawidłowością rozliczeń AWFiS z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 • nadzór nad terminowym odprowadzaniem podatków, składek ZUS, odpisów na ZFŚS i innych obowiązkowych rozliczeń i rozrachunków,
 • wprowadzenie księgowań do komputerowego systemu finansowo-księgowego w zakresie zapomóg i stypendiów,
 • uzgadnianie sald kont analitycznych rozrachunkowych z dostawcami (200,210,214) oraz rozrachunków z pracownikami (282),
 • uzgadnianie sald z kontrahentami Uczelni (dostawcami),
 • sporządzanie sprawozdania Rb-Z,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych,
 • naliczanie renty odszkodowawczej,
 • wykonywanie poleceń zlecanych przez kierowników Działu oraz Dyrektora Finansowego

Wymagania:

 • mile widziana praktyka na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawnych i podatkowych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Ms Office w szczególności Excel),
 • mile widziana praktyka w zakresie użytkowania Simple FK.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny (w tym w szczególności: dofinansowanie do wczasów, dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, dofinansowanie na cele mieszkaniowe, świadczenia   świąteczne),
 • ciekawą, stabilną pracę,
 • pracę w ambitnym, młodym i dynamicznym zespole,
 • zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV
 • klauzula informacyjna RODO dla kandydata (w załączeniu),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata (w załączeniu).

ZGŁOSZENIE NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

 

CV wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres e-mail: kadry@awf.gda.pl w terminie do dnia 14 marca 2021 r.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą i przesłaną aplikację.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - dalej jako RODO - przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1; 80-336 Gdańsk, NIP: 584 - 09 - 62 - 525, REGON: 000327876, nr telefonu 58 55 47 230, dalej „AWFiS”.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr telefonu 58 55 47 241 lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.gda.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu ubiegania się o zatrudnienie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z przepisów prawa pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego miesiąca po zakończeniu procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiana) danych, usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do spełnienia warunków przeprowadzenia procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 10. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 107
Podmiot udostępniający: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Nazwa dokumentu: SAMODZIELNY REFERENT/SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Eliza Juwko Knapkiewicz
Osoba, która udostępnia informację: Eliza Juwko Knapkiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.02.2021
Data udostępnienia informacji: 15.02.2021 10:35:07
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2021 10:41:02
Rejestr zmian